برچسب

پپتاید

در ملاقات اسحاق و هنی چه گذشت؟

"واقعیت تلخ جامعه پرورش اندام ایران " خبرفیت-چندوقتی می شود که اسحاق قویدل در فضای مجازی خود به ماجرای پپتایدها و امراض کشنده آن برای مخاطبانش پرداخته است. او اینبار در آخرین پست خود خاطره ای از دیدار با هنی رامبد در کانادا تعریف می…