برچسب

پایانه

اخلاقی مدیر برتر پایانه‌های کشور در مبارزه با کرونا

خبرفیت-حسین اخلاقی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بندرعباس، از سوی اتحادیه پایانه‌های مسافربری شهرداری‌ها به عنوان سازمان برتر در بحث مبارزه با بیماری کرونا انتخاب شد. حسین اخلاقی با توجه به شاخص های تعیین شده در بحث مقابله با…