برچسب

پاول

بادی کلاسیک قربانی جدید خوش خدمتی چینی ها به پاول

خبرفیت-چيني هاي ميزبان با بي برنامگي خود صداي همه را در آوردند. چيني ها براي اينكه بتوانند مسابقات را قبل از بازگشت پاول به لهستان به پايان برسانند فرياد اعتراض همه را در آوردند . با آنكه از قبل اعلام شده بود كه رقابت هاي بادي كلاسيك…