برچسب

نویدسمایی

خدامی و سمایی : ویزایمان سه‌شنبه آمده بود!

خبرفیت-حواشی به وجود آمده درباره اعزام تیم‌ها به مسابقات برون مرزی این روزها به اوج خودش رسیده است. نوید سمایی و ناصر خدامی ، ملی‌پوشان کشورمان قرار بود با تیم علی‌اکبر راهی مسابقات ماسل‌شو دبی شوند اما به گفته حمید علی‌اکبر سرپرست این تیم…

شوک ماسل‌شو به ستاره‌های کشوری / سمایی و خدامی قربانی سهل انگاری ویزا / حسنیه ناکام در استیج

خبرفیت-شاید در ظاهر همه فکر می کردند ماسل شو دبی رقابتی ساده و شرکت در آن چالش های سخت کشورهای دیگر را نداشته باشد. با این حال در همان روز نخست مشخص شد نباید اماراتی ها و ماسل‌شو را دست کم گرفت. تاخیر سمایی و خدامی برای ویزا نوید سمایی…