برچسب

نقده

رقابت های شمال غرب کشور در نقده

خبرفیت-رقابت های پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک شمال غرب کشور طی روزهای 7 و 8 شهریور ماه در نقده برگزار خواهد شد. رقابت های پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک قهرمانی شمال غرب کشور (جام سرداران شهید آذربایجان) با حضور استان های…