برچسب

میلاد‌صادقی

آمادگی چراغ خاموش میلاد صادقی

‍ خبرفیت-میلاد صادقی از پیشگامان فیزیک کلاسیک حرفه ای در ایران است. او دو سال پیش و در جریان رقابتهای آرنولد کلاسیک افریقا ، توانست در رقابت اورالی فیزیک کلاسیک ، صاحب سهمیه حرفه ای شود. میلاد سال گذشته در رقابتهای حرفه ای برزیل صاحب مدال…