برچسب

مچ‌پا

صدمات ناشایع اما مهم در پیچ خوردگی پا

در پیچ‌خوردگی مچ پا به طور معمول رباط‌های خارجی دچار کشیدگی می‌شوند که بسته به درجه آسیب در ورزشکاران طول درمانی برابر با یک تا سه هفته در موارد خفیف و تا ۶ هفته در موارد شدید دارند. معمولاً در ورزشکاران در موارد فوق تا جای ممکن (به جز…