برچسب

مدال‌آوران

مراسم تجلیل از قهرمانان مسابقات آسیایی و جهانی به زودی

خبرفیت-قرار است ظرف کمتر از یک ماه آینده مراسم تجلیل از قهرمانان مسابقات آسیایی و جهانی پرورش‌اندام برگزار شود. این خبری بود که حسین رجبی سرپرست و حامی مالی تیم ملی اعلام کرد و ازعان داشت که در حال تدارک بهترین مراسم برای تجلیل از مدال…