برچسب

محمدعلی‌کلی

خاطره بازی با محمدعلی کلی

خبرفیت-محمدعل کلی، پسر بچه‌ سياه پوستي كه پس از دزديده شدن دوچرخه‌اش تصميم گرفت به تمرين بوكس بپردازد، تا بتواند از حق خود دفاع كند و تبدیل به اسطوره دنیای ورزش بوکس شد. او از دوازده سالگی مشت‌زنی را شروع کرد و تنها ۱۰ سال بعد قهرمان بوکس…