برچسب

محمدامین‌فراهانی

استیج تهرانی اولین محک جدی فراهانی برای مسابقات کشوری

خبرفیت-محمدامین فراهانی فیزیک کار خوش آتیه دسته ششم فیزیک است که در حال حاضر خود را برای رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های کشور در هرمزگان آماده می کند. مسابقه‌ای که می‌تواند سکوی پرتاب او به سوی موفقیت باشد. محک جدی او در این مسیر، شرکت در…