برچسب

لبان

نایب‌قهرمانی غفارنژاد در مسابقاتی پرحرف و حدیث!

یعقوب سالکی نیا-رقابت‌های حرفه‌ای لبنان چندی پیش با سر و صدای بسیاری در بیروت برگزار شد، مسابقاتی که در آن 700 ورزشکار شرکت داشتند که از این تعداد 600 ورزشکار آن عرب بودند و 100 نفر بقیه را 60 ورزشکار از ایران و ۴۰ ورزشکار از دیگر…