برچسب

قزوین

انتخاباتی که سر وقت برگزار نمی‌شود!

خبرفیت-مجامع انتخاباتی برخی از هیئت‌های بدنسازی و پرورش اندام استان‌هایکشور یا به وقت خودش انجام نمی‌شود و یا با تأخیرهای بسیار طولانیصورت می‌پذیرد و این همان معضل بزرگی است که تا به امروز با خود حرف و حدیث‌های بسیاری همراه داشته است. مجمع…