برچسب

فیلم

راک فیلم مستند فیل هیث را می‌سازد

خبرفیت-دواین جانسون یا همان راک قرار است به همراه دنی گارسیا صاحب کمپانی سون باکس فیلم مستند فیلم هیث را بسازد. محوریت این مستند تمرکز بر تلاش قهرمان ۷ دوره مسترالمپیا برای بازگشت به این میادین پس از ۲ سال دوری است. در این فیلم صعود…