برچسب

فیزیک

نصیری: کمیته فنی متشکل از همه رشته ها است

خبرفیت-روز گذشته با محمد نصیری رئیس کمیته فنی درباره برنامه های آتی این کمیته گفتگو کردیم. به رئیس کمیته فنی انتقادات مخاطبان درباره تخصصی بودن این کمیته فقط برای پرورش اندام را انتقال دادیم که ایشان با رویکردی مثبت پاسخگو بودند.  🔷رئیس…

مولایی از ایران رفت

خبرفیت-شاهین مولایی فیزیک کار خوش استایل کشورمان از ایران مهاجرت کرد و برای ادامه زندگی به خارج از کشور رفت. درحالی که منتظر بودیم حضور مولایی در رقابت های استان تهران را شاهد باشیم، مولایی به خبرفیت اعلام کرد که به تازگی از ایران رفته و…