برچسب

فهد‌الحذاذی

رقیب غفارنژاد چشم امید عربستانی ها در مسترالمپیا

خبرفیت-در شرایطی که بچه های ایرانی به خاطر مشکلات ویزا یکی پس از دیگری مسابقات معتبر را از دست می دهند، کمی آنطرف‌تر در عربستان، فهد الحذاذی آماده رفتن به مسترالمپیا است. فهد که در مسابقات لبنان جعفر غفارنژاد را مغلوب کرد‌ و جواز مسترالمپیا…