برچسب

فرشادآقابابایی

آقابابایی: خوش‌رنگ‌ترین مدال رقابت‌های جهانی را می‌خواهم

خبرفیت-در کوچه، پس‌کوچه‌های گرگان فوتبال بازی می‌کرد و امان همسایه‌ها را بریده بود که در اواخر سال ۸۷ تصمیم گرفت شانس خودش را در رشته بدنسازی و پرورش اندام بیازماید و همین حضور سبب شد خیلی زود به موفقیت برسد. فرشاد آقابابایی از آن دسته…