برچسب

عبدی‌پور

حکم ریاست کمیته انضباطی برای عبدی پور

خبرفیت-محرم عبدی پور با حکم ناصر پورعلی فرد به عنوان رئیس کمیته انضباطی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام منصوب شد.  ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون طی حکمی محرم عبدی پور را به سمت مسوول کمیته انضباطی فدراسیون منصوب کرد. همچنین امروز احکام…