برچسب

ضیافت

جشن ضیافت افطاری تجربه ورزش

خبرفیت-رسانه‌ها در هر نوع آن همیشه در جامعه از شأن و منزلت خاصی برخوردار بوده و هستند و همواره با مخاطبان خود ارتباط دوسویه‌ای از جنس اعتماد و احترام داشته‌اند.یک‌شنبه شب گذشته تجربه ورزش، دومین سال فعالیترسمی خود را در یک ضیافت افطاری که…