برچسب

ضعیف

چینی ها روی اعصاب ورزشکاران ایرانی / اول اختتامیه بعد اورالی

خبرفیت-گويا كارهاي عجيب و غريب چيني ها در طول برگزاري رقابت هاي قهرماني آسيا در هاربين تمامي ندارد . آنها در آخرين ساعات برگزاري رقابت ها و در شرايطي كه همگان منتظر تماشاي رقابت هاي اورالي پرورش اندام بودند ، مراسم طول و دراز اختتاميه خود…