برچسب

سیل

جلسه بسیج عمومی جامعه ورزش در فدراسیون بدنسازی

خبرفیت-امروز ظهر جلسه بسیج عمومی جامعه ورزش در خصوص ساخت 70 واحد مسکونی جهت سیل زدگان با حضور دکتر عبدالحمید احمدی معاونت امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، سردار آذرنوش مسوول سازمان بسیج ورزشکاران کشور، سید شروین اسبقیان مدیر کل امور مشترک…