برچسب

سعدون‌کلاسیک

حرکت اخلاقی تهرانی ها در نامگذاری مسابقات

خبرفیت-اتفاقی که از چند سال پیش رخ داد و در حال حاضر به امری مرسوم تبدیل شده است ، نامگذاری رقابتهای بدنسازی با نام و گرامیداشت پیشکسوتان این رشته است امسال نیز سه بخشنامه شمال شرق ، جنوب شرق و شمال غرب استان تهران با نام بزرگانی چون غلام…