برچسب

سرباز

مک میلان به مسترالمپیا دعوت شد

خبرفیت-سدریک میلان یکی از ستاره های پرورش اندام آمریکا به دعوت جیم مانیا به رقابت های مسترالمپیا دعوت شد. مک میلان که سال گذشته هادی چوپان را شکست داده بود٫ به خاطر خدمت به کشور در پایگاه نظامی خارج از کشور آمریکا به مسترالمپیا دعوت شد.…