برچسب

سربازی

مشکل خدمت باعث حذف بسامی

خبرفیت-ایوب بسامی فیزیک کار خوب کشورمان به دلیل مشکلات خدمت سربازی و معافیت تحصیلی از حضور در تیم ملی برای سفر به چین بازماند. این خبری بود که فدراسیون پرورش اندام ایران منتشر کرد و مدعی شد برای مسابقات جهانی فجیره نیز درخصوص ایوب تصمیم…