برچسب

سجاد‌حیدری

جابجایی سجاد از بادی کلاسیک به پرورش اندام

‍خبرفیت-تغییر شاخه کاری بود که یکی از ورزشکاران ایرانی در رقابت های آسیایی چین انجام داد. سجاد حیدری نماینده دسته منفی یکصد و هشتاد سانتیمتر بادی کلاسیک ایران در رشته پرورش اندام شرکت کرد و دوم شد تا بدین ترتیب ایران یک مدال رشته بادی…