برچسب

ستاد

به شرط مجوز ستاد کرونا / انتخابی بهمن و اسفند برگزار می‌شود

خبرفیت-صبح امروز نشست هم اندیشی فدراسیون پیرامون بررسی چگونگی برگزاری مسابقات انتخابی استان ها و تیم ملی برگزار شد. در این نشست امیری خراسانی، رضا فیروزی، رضا درویش، حسن رهنمائیان، زهره مرزوقی و حسن کرباسی حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر…