برچسب

روانشناس

یاسین لک: پیش روانشناس می‌روم

خبرفیت-یاسین لک از فیزیک کاران خوب کشورمان بعد از مسابقات چین روزهای پر فراز و نشیبی را می گذراند. یاسین بعد از سومین برنزی که در مسابقات چین به دست آورد و از کسب کارت حرفه ای باز ماند، با روحیه ای پایین به وطن بازگشت. او اما این روزها به…