برچسب

رقابت‌های‌جهانی

اوکراین فاتح رقابت های جهانی ۲۰۲۰ اسپانیا

خبرفیت-رقابت های قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۰ به میزبانی سانتا سوسانا اسپانیا با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد و به اتمام رسید. در غیاب ایران این اوکراین بود که موفق شد قهرمانی تیمی را هم در بخش آقایان و هم بانوان به خود اختصاص دهد و بر…