برچسب

رسول‌مصلح

رسول مصلح دار فانی را وداع گفت

خبرفیت-متاسفانه با خبر شدیم قهرمان با سابقه بدنسازی ایران امروز دار فانی را وداع گفت. رسول مصلح از چهره های معروف بدنساز ایران و اهل کاشان بود. به بازماندگان آن مرحوم تسلیت گفته و آرزوی صبر و شکیبایی داریم.