برچسب

رئیسه

غیبت یا عدم دعوت؟ / اولین جلسه هیئت رئیسه بدون جوانمرد

خبرفیت-ظهر امروز اولین جلسه هیئت رئیسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام تحت مدیریت نصیرزاده در کمیته المپیک با حضور صالحی امیری رئیس ایت کمیته برگزار شد. از نکات قابل توجه این جلسه غیبت کمال جوانمرد در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون نصیرزاده…