برچسب

درک‌لانسفورد

عضلات پشت درک لانسفورد قبل از مسترالمپیا

خبرفیت-بدون شک خیلی ها معتقدند مسترالمپیا امسال پدیده جدیدی رو خواهد کرد و او کسی نیست جز درک لانسفورد. درک لانسفورد در فاصله سه هفته مانده تا مسترالمپیا، با انتشار این تصویر از عضلات پشت خود نشان داد علاوه بر نمای روبرو در نمای پشت نیز حرف…