برچسب

حمیدنصاری

حکم جدید برای خبرنگار باسابقه بوشهر / حمید نصاری نماینده بادی بیوتی در فدراسیون IBFF

خبرفیت-حمید نصاری از پیشکسوتان و چهره های مطرح پرورش‌اندام استان بوشهر به عنوان نماینده رشته ورزشی بادی‌بیوتی در فدراسیون IBFF انتخاب شد. نصاری که از خبرنگاران با سابقه بوشهر به حساب می‌آید حالا سمت جدیدی را پذیرفته که قطعا برایش با چالش…