برچسب

حرفه ای

سلام زانیار به دنیای حرفه ای ها

خبرفیت-زانیار قادرپور قهرمان بادی کلاسیک کار ایرانی سه سال پیش به امریکا رفت تا مسیرش را آنجا راحت تر ادامه دهد. او در این مدت در مسابقات فیزیک کلاسیک امریکا شرکت کرد و عناوین قهرمانی متعددی نیز بدست اورد تا سرانجام توانست سه روز پیش در…