برچسب

حجم

بیگ رمی با حجم زیاد به مسترالمپیا می آید؟

خبرفیت-حجم فوق العاده بیگ رمی پانزده روز مانده به مسترالمپیا حسابی سوژه رسانه ها شده است. قبلا اعلام کردیم بیگ در المپیا حضور خواهد داشت اما نه برای رقابت بلکه برای حضور افتخاری. شایعات ولی برای حضور او و رقابت همچنان وجود دارد و عده ای…