برچسب

جیم‌مانیون

پاسخ جیم مانیون به شایعات پیرامون مسترالمپیا

خبرفیت-در هفته ها و روزهای اخیر شایعاتی مطرح شد در مورد سردی روابط لیگ حرفه ای IFBB با برگزارکنندگان رقابت المپیا. و این احتمال که لیگ حرفه ای IFBB رقابت تازه ای را ایجاد خواهد کرد با این هدف که اعتبار رقابت المپیا را کاهش دهد. سرانجام طی…