برچسب

جوانمرد

جوانمرد: دریافت پول از مربیان بدون مصوبه هیئت رئیسه بوده است!

خبرفیت-درحالی که بسیاری از مربیان از اجرای طرح تشخیص مربیان حقیقی از غیرواقعی توسط امیری خراسانی سرپرست فدراسیون آنهم با پرداخت ۱۵۰ هزار تومان به حساب فدراسیون ناراحت هستند، کمال جوانمرد عضو هیئت رییسه فدراسیون در گفت‌وگو با خبرفیت اذعان…