برچسب

توانبخشی

اصول کلی توانمندی در صدمات ورزشی

اولین مرحله در درمان و توانبخشی مصدومیت ورزشی، کنترل تورم و درد می‌باشد که با بی‌حرکتی و استفاده از کمپرس سرد شروع می‌شود. بی‌حرکتی ممکن است از بانداژ ساده تا گچ گیری متفاوت باشد. در صدمات ورزشی به محض امکان، راه‌اندازی باید شروع شود. از…