برچسب

تلویزیون

چوپان فردا حرف دل بچه های پرورش اندام را می زند

خبرفیت-فردا صبح رسانه ملی بعد از سال ها به پرورش اندام ایران تریبون داده و هادی چوپان قهرمان کشورمان مهمان برنامه سلام صبح بخیر شبکه سه است. برنامه ای که طبیعتا بعید است بخواهد بیش از ۳۰ دقیقه به هادی تریبون دهد. این بهترین فرصت برای گرگ…