برچسب

تست‌دوپینگ

تست دوپینگ در مسابقات کشوری!

خبرفیت-فدراسیون این روزها در تدارک برای مسابقات قهرمانی کشور است که ۱۳ اسفند به میزبانی کیش برگزار می شود. در بخشنامه فدراسیون بندی وجود دارد که شاید خیلی جدی گرفته نشده باشد اما نصیرزاده هفته گذشته در جلسه با خبرنگاران عنوان کرد که تمام…