برچسب

تایید‌صلاحیت

تایید صلاحیت ۵ نامزد ریاست فدراسیون آمد

خبرفیت-از بین ثبت‌نام کنندگان برای ریاست فدراسیون پرورش‌اندام تا این لحظه نام ۵ نامزد از گوی تایید صلاحیت ‌ها بیرون آمده است. با توجه به اینکه فرایند تایید صلاحیت‌ ها معمولا حتی تا شب قبل از انتخابات کشیده می‌شود، رسانه خبرفیت تا انتشار…