برچسب

بودجه

۵۰۰ میلیون در حساب فدراسیون پرورش‌اندام

خبرفیت-کمیته ملی المپیک جدول پرداختی های مرحله سوم در نیمه دوم سال ۹۹ به فدراسیون های ورزشی را اعلام کرد. بر این اساس این کمیته مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان برای ۶ ماه آتی به فدراسیون پرورش اندام پول تزریق کرده است. کمیته ملی المپیک در مرحله…