برچسب

بلبلوا

تلاش نایب رئیس فدراسیون گرجستان برای ورود ورزشکاران ایران به مسابقات گرندپریکس

تلاش نایب رئیس فدراسیون گرجستان برای خبرفیت-فدراسیون بدنسازی گرجستان درخواست کتبی به وزارت ورزش این کشور ارائه داده تا مرزهای کشور را با رعایت ۷۲ ساعته بدون قرنطینه به روی بدنسازان ایرانی برای مسابقات گرندپریکس که ۲۳ الی ۲۵ آبان برگزار می…