برچسب

بجنورد

میزبانان رقابت‌های مچ‌اندازی مشخص شدند!

خبرفیت-رقابت‌های مچ‌اندازی قهرمانی کشور بانوان و آقایان مردادماه امسال در دو شهر بجنورد برای آقایان و رشت برای بانوان برگزار خواهد شد. رقابت‌هاییکه بر اساس اعلام فدراسیون، مچ‌اندازان آقا از تاریخ ۶ لغایت ۸ مرداد در بجنورد با یکدیگر رقابت…