برچسب

باران

شوک به ملی پوشان با باران شدید هاربین

خبرفیت-پنج شنبه شب و به هنگام ورود تيم هاي ملي ايران به فرودگاه هاربين چين بارش باران شديد همه را غافلگير كرد . بچه با ديدن باران به وجد آمده و شروع به گرفتن عكس هاي يادگاري گرفتند . باران شديد هاربين ، همانطور كه انتظار مي رفت پس از يك…