برچسب

امیرنریمانی

تاریخ سازی المپیا توسط نریمانی در ۲۲ سالگی

خبرفیت-امیر نریمانی جوانی شایسته از نصف جهان که به جرات میتوان گفت از جمله جوانان جویای نامی است که در ۱۹ سالگی قهرمان اصفهان و در ۲۰ سالگی به تیم ملی راه پیدا کرد و در اندک زمانی توانست در ۲۲ سالگی قهرمان فیزیک مستر المپیا را کسب کند. امیر…