برچسب

امیرمحمدقهرمانی

قهرمانی: روز نخست را جبران می کنیم / با جعفر ابن مسعود هماهنگ هستم

خبرفیت-امیرمحمد قهرمانی یکی از فیزیک کارانی است که با جعفر ابن مسعود کار می کند و امید زیادی به کسب مدال در استیج لبنان دارد:«رژیم خیلی سخت بود و اذیتم کرد. مسابقات فیزیک یکشنبه افتاد و برای فردا بارگیری را شروع می کنم. به آن چیزی که مدنظرم…