برچسب

امیرحسین‌منظوری

محمدرضا آفتاب‌سوار: سومی در اروپا ارزش زیادی دارد / سوئد آزادی های ایران را ندارد / با منظوری در…

خبرفیت-محمدرضا آفتاب‌سوار یکی از لژیونرهای پرورش‌اندام ایران است که در سوئد فعالیت می کند. او در سال ۲۰۱۹ توانست در مسابقات مختلف اروپایی در رشته های ماسکولار و فیزیک مدال های خوش رنگی را کسب کند و از راه دور برای کشورش ایران افتخار آفرین…