برچسب

امتیاز

سیاست‌های یک بام و دو هوای IFBB

خبرفیت-امسال خبرهای خوبی در اطراف فدراسیون جهانی پرورش اندام IFBB به گوش نمی‌رسد، چرا که شنیده‌ها حکایت از آن دارد که شیوه امتیازدهیو اعلام کشورهای مدعی قهرمانی دارد به سمت و سویی می‌رود که دیگر در آن کار برای قهرمانی ایران در مجموع…