برچسب

اعتراض

اعتراض شدید ایران به تغییر ناگهانی زمان رقابت های آسیایی / ورزشکار ایران قربانی بی برنامگی چینی ها

خبرفیت-تغيير ناگهاني در زمان برگزاري مسابقات پرورش اندام قهرماني آسيا همه را غافلگير كرد . با آنكه از قبل اعلام شده بود كه رقابت هاي پرورش اندام قهرماني آسيا از ساعت ١٤و ٣٠ دقيقه آغاز خواهد شد اما اين اتفاق هرگز نيفتاد و مسابقات از ساعت ١١…