برچسب

اسماعیل‌مارتینس

مارتینس مکزیکی از بدن خود رونمایی کرد

خبرفیت-هرچه به رقابت های مسترالمپیا نزدیک می شویم ورزشکاران هم از بدن های خود رونمایی می کنند. اینبار نوبت اسماعیل مارتینس مکزیکی بود که با انتشار عکسی در اینستاگرام آمادگی بدنی بالای خود را به رخ بکشد. مارتینس سال گذشته عنوان قهرمانی…