برچسب

اساسنامه

ابهام در تغییر و تحولات فدراسیون / بند ۵ از ماده ۹ اساسنامه رعایت شد؟

خبرفیت-دوشنبه اولین جلسه هیأت رییسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار شد. جلسه ای که یک نکته ابهام آمیز در آن به چشم می خورد. باتوجه به اینکه در بند ۵ ماده ۹ اساسنامه فدراسیون عبارت «تایید رؤسا و اعضای کمیته‌های مختلف فدراسیون» جزو…